Hjälp

Här hittar du länkar till information om ätstörningar, vård och stödorganisationer om du är intresserad av ätstörningar, har eller misstänker att du har en ätstörning, eller är närstående till en person med ätstörning. 

1177.se

På Vårdguiden hittar du information om olika former av ätstörningar och när och var man ska söka vård. Det finns också information om olika former av depression och ångestsjälvskadebeteende, och vad gör man om man har självmordstankar.

Kunskapscentrum för ätstörningar KÄTS

På KÄTS webbsida finns det information om ätstörningar för allmänheten, patienter, anhöriga, skolor, tränare, och behandlare. Här finns också information om var det finns specialiserad ätstörningsvård samt kontaktuppgifter.

Frisk&Fri

Frisk&Fri är en patientorganisation. På Frisk&Fri hemsida finns det information om ätstörningar för patienter, personer som misstänker att de har en ätstörning, och närstående. Det finns också en online-chat och stödtelefon där man kan prata med en frivillig person som har egen erfarenhet av en ätstörning. Man kan även här söka upp en behandlingsenhet

Tjejzonen

Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer. Bland annat finns det en ätstörningszon på sidan. Ätstörningszonen är riktad till ungdomar som har tankar kring mat, vikt, kropp, träning, och kontrollbehov, eller som har eller misstänker att de har en ätstörning.