Begin

 

Forskningsstudien BEGIN blir både först och störst när det gäller genetiska studier av bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Studien syftar till att identifiera gener som har med dessa sjukdomar att göra och den kommer att utföras i Sverige och USA. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning.

 

                                        Till webbenkäter                                                Om begin           
                                               
   
                                      Kontakta oss                                         Nyheter