BEGIN

Insamlingen av data till BEGIN-studien är nu avslutad. Just nu arbetar vi för fullt med att bearbeta all den information som har samlats in under studiens gång. När vi har analyserat resultaten kommer vi dela med oss av vad vi har kommit fram till här på sidan (men också i våra sociala mediekanaler, se information längre ner på sidan). Så håll utkik om du är intresserad av att lära dig mer!

Vi vill passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla er som osjälviskt och generöst har tagit er tid för att delta i BEGIN. Era bidrag är helt ovärderliga!

Om du är intresserad av att delta i en annan viktig studie om ätstörningar så är du varmt välkommen att läsa om och delta i vår ny studie EDGI – the Eating Disorders Genetics Initiative. I EDGI vill vi undersöka hur gener och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av olika ätstörningar. Läs mer och anmäl dig på www.edgi.se.

Tack!

Forskningsstudien BEGIN blir både först och störst när det gäller genetiska studier av bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Studien syftar till att identifiera gener som har med dessa sjukdomar att göra och den kommer att utföras i Sverige och USA. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning.