Kontakta oss


*oblikatorisk uppgift

Personalen

Malin Rådström, projektsassistent

Britt-Mari Hune,  projektsassistent

Virpi Leppä, projektledare

Cynthia Bulik, professor och ansvarande forskare

Länkar till institutioner

CEDI – Centre for Eating Disorders Innovation – ett centra för ätstörningsforskning

CEDIs övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

MEB – Institutionen för Medicinisk epidemiologi och bioinformatik